Contact: 0760 459 057

Suspendare / Suspendare activitate firma

SUSPENDAREA TEMPORARA A ACTIVITATII UNEI SOCIETATII

In situatia in care nu mai puteti desfasura activitatea principala sau nu mai dispuneti de fondurile necesare pentru a asigura bunul mers al firmei, puteti printr-o hotarare sa decideti suspendarea activitatii pe o perioada de maxim 3 ani, avand posibilitatea reluarii activitatii societatii.

Documente necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a activitatii/reluarea activitatii unei societati comerciale sunt:

  • Cerere de inregistrare (original);
  • Hotararea adunarii generale a asociatilor, actionarilor, decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii soc.com. (original);
  • Certificate consatatoare in original;
  • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

In perioada pentru care societatea comerciala a fost declarata inactiva, aceasta nu mai poate incheia nici un fel de tranzactie din punct de vedere economic, fiind necesar a se depune situatii financiare anuale.