Contact: 0760 459 057

Radiere / Radiere in 2 etape

ACTE NECESARE DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA

ETAPA 1: DIZOLVAREA SOCIETATII

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic/ Hotararea AGA de dizolvare (original)
 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxe de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a).

ETAPA 2 – RADIEREA SOCIETATII

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)

 

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA VOLUNTARA A SOCIETATILOR CU MAI MULTI ASOCIATI, CU NUMIRE A LICHIDATORULUI

ETAPA 1 – DIZOLVAREA SOCIETATII

 • Cererea de înregistrare (in original)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV)

ETAPA 2 – RADIEREA SOCIETATII

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale

 

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial, in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie.