Contact: 0760 459 057

Dizolvare / Dizolvare firma

PROCEDURA DE DIZOLVARE SI RADIERE  A SOCIETATIILOR

IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE SOCIETATIILE COMERCIALE SE POT DIZOLVA  IN URMATOARELE SITUATII:

 1. PRIN TRECEREA TIMPULUI STABILIT PENTRU DURATA SOCIETATII;
 2. IMPOSIBILITATEA REALIZARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETATII SAU REALIZAREA ACESTUIA;
 3. DECLARAREA NULITATII SOCIETATII;
 4. HOTARAREA ADUNARII GENERALE/ DECIZIA ASOCIATULUI UNIC;
 5. HOTARAREA TRIBUNALULUI, LA CEREREA ORICARUI ASOCIAT, PENTRU MOTIVE TEMEINICE, PRECUM NEINTELEGERILE GRAVE DINTRE ASOCIATI, CARE IMPIEDICA FUNCTIONAREA SOCIETATII;
 6. ALTE CAUZE PREVAZUTE DE LEGE SAU DE ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII.

 

DOCUMENTELE  NECESARE PENTRU PREGATIREA ACTELOR

 1. COPIE CARTE DE IDENTITATE ASOCIAT(I)
 2. ULTIMUL ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII
 3. CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI CERTIFICATE CONSTATATOARE IN ORIGINAL
 4. CERTIFICAT FISCAL DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA CA FIRMA NU ARE DATORII LA STATUL ROMAN.
 5. BILANT DE LICHIDARE INTOCMIT DE UN EXPERT CONTABIL.

IN CAZUL IN CARE NU AVETI UN EXPERT CONTABIL PENTRU INTOCMIREA BILANTULUI SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA, VA PUTEM AJUTA NOI.